فروش

عمليات و فرايند فروش در واقع برآيند کليه فعاليت های سازمان يا مجموعه می باشد و مديريت صحيح و کارآمد آن از اولويت بسيار بالايي برخوردار است. اجرای سياست های صحيح فروش در گرو دسترسی به اطلاعات بروز از قبيل موجودی ها، وضعيت مالی مشتريان، اولويت های تحويل کالا و... می باشد. با توجه به موارد ذکر شده، نرم افزار فروش شرکت کارا گستر شاخص به گونه ای طراحی و پياده سازی شده است که علاوه بر انجام عمليات استاندارد فروش ( مشتريان، بازارياب ها، کالا ها و خدمات، مراکز فروش و تحويل، عوامل فروش، اسناد فروش، حسابداری فروش و... ) بسياری از اطلاعات مفيد برای فروش را به صورت يکپارچه از ساير زير سيستم ها در اختيار کاربر قرار می دهد تا منجر به بهينه شدن سياست های فروش سازمان گردد. در زير به مهمترين امکانات نرم افزار اشاره شده است:


 • گروه بندی مشتریان براساس ویژگیهای خاص هرگروه از قبیل محل های جغرافیایی یا عمده فروشی، خرده فروشی و...
 • اختصاص بازاریاب به تعداد مورد دلخواه برای هر یک از مشتریان
 • تعیین حد اعتباری برای هر یک از مشتریان
 • تعیین قیمت کالاها بر اساس گروه مشتری، مرکز فروش، میزان خرید و نحوه فروش و اعمال آنها در فاکتورهای صادره بصورت خودکار
 • امکان کنترل حساب مشتریان در هنگام صدور حواله یا فاکتور فروش بر اساس دریافت و پرداخت ها و اعتبار تعیین شده
 • صدور اسناد حسابداری فروش بصورت اتوماتیک
 • کنترل مانده کالاهای درخواستی مشتریان در هنگام صدور حواله یا فاکتور فروش بر اساس درخواست ثبت شده هر یک از مشتریان
 • امکان درج فروش کالا و خدمات در یک فاکتور
 • تعیین انواع عوامل افزاینده و کاهنده فروش از قبیل تخفیفات، عوارض برای هریک از مشتریان یا گروهی از مشتریان و برای هر یک از کالاها یا مجموع کالاهای یک فاکتور و محاسبه آنها در فاکتورهای صادره بصورت خودکار
 • امکان در نظر گرفتن عوامل افزاینده و کاهنده در بازه های زمانی مورد نظر با تعیین شرایط ویژه بصورت درصدی، مقداری، ریالی و...
 • صدور فاکتور فروش بر مبنای واحدهای فرعی تعریف شده برای هر یک از کالاها
 • ارتباط با زیر سیستم های خزانه داری و انبار

تصاویر محیط نرم افزار

 • همه
 • این زیر سیستم
 • هیچکدام