انبار و حسابداری انبار

مدیریت صحیح و کارآمد تولید، فروش و استفاده بهینه از منابع، نیازمند وجود یک سیستم مدیریت و کنترل ورود و خروج کالا، مواد و محصولات می باشد. بی شک برنامه ریزی صحیح تولید، تصمیم گیری درباره چگونگی تخصیص منابع و عرضه محصولات به بازار نیازمند آگاهی دقیق از اطلاعات انبار می باشد. یکپارچگی سیستم انبار با سیار زیر سیستم ها باعث می شود سایر بخش ها از قبیل فروش، کنترل و تحویل مواد، اطلاعات پایه مهندسی و... اطلاعات بسیاری را از نرم افزار انبار و حسابداری انبار بدست آورند. نرم افزار انبار و حسابداری انبار شرکت کارا گستر شاخص یکی از جامع ترین و کاملترین نرم افزارهای موجود در بازار می باشد که در سازمان ها و مجموعه های مختلف ( دولتی و خصوصی ) پاسخگوی تمامی نیاز های کاربران می باشد. این نرم افزار به دلیل تنوع و تعدد اسناد انبار، هرگونه عملیاتی ( بازرگانی، خدماتی و تولیدی ) را در سازمان پوشش می دهد. در زیر به مهمترین امکانات نرم افزار اشاره شده است:


 • استفاده از واحد های فرعی برای هر یک از کالاها و قابلیت انجام عملیات و اخذ گزارشات به وسیله واحدهای اصلی و فرعی
 • صدور اسناد مربوط به کالاهای امانی ارسالی و دریافتی، دریافت گزارش در خصوص مانده موجودی کالای امانی ما نزد دیگران و دیگران نزد ما بصورت ریالی و تعدادی
 • انجام عملیات انتقال کالا بین انبارها
 • ثبت اطلاعات حمل کالا، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و... برای اسناد خرید، کالاهای امانی و فروش
 • صدور اسناد حسابداری خرید، مصرف، تولید، امانی و سایر اسناد وارده و صادره انبار بصورت اتوماتیک و ثبت آنها در سیستم حسابداری به صورت اتوماتیک
 • امکان قیمت گذاری اسناد بصورت برآوردی و واقعی و انجام محاسبات لازم مربوط به تعدیل قیمت اسناد توسط سیستم بصورت خودکار
 • امکان اصلاح ریالی اسناد خرید پس از قطعی شدن و صدور سند تعدیلات مجدد بصورت اتوماتیک
 • انتقال اطلاعات به عملیات پایان سال مالی بصورت مقداری و ریالی و ثبت موجودی های پایان دوره در سال مالی جدید بعنوان موجودیهای اول دوره بصورت خودکار
 • عملیات انبارگردانی و صدور خودکار سند حسابداری کسری و اضافی موجودی هر انبار
 • نمایش کارتکس تعدادی و ریالی کالا
 • ارتباط با زیر سیستم فروش
 • تعیین مجوز های دسترسی برای کاربران در سطح انبار
 • تعیین مجوز های دسترسی برای کاربران در سطح انبار

تصاویر محیط نرم افزار

 • همه
 • این زیر سیستم
 • هیچکدام