خزانه داری (دریافت و پرداخت)

استفاده بهینه از منابع مالی موجود همواره یکی از نگرانی های مدیران و مسئولین مالی واحدهای اقتصادی بوده و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خصوص گردش نقدینگی و استفاده شایسته از منابع مالی دارای اهمیت فوق العادی برای سازمانها میباشد. به همین علت کنترل و نظارت دقیق و مستمر گردش نقدینگی هر سازمانی برای مسئولین ذیربط دارای اهمیت ویژه ای میباشد. به جرات میتوان گفت موفقیت و پیشرفت هر واحد اقتصادی به مدیریت کارآمد وجوه نقد آن واحد گره خورده است که زمینه های لازم را جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های مالی اضافی و پرداخت به موقع و برنامه ریزی شده مصارف واحد اقتصادی فراهم مینماید.

در نرم افزار خزانه داری شاخص، تلاش شده است امکانات مناسب جهت ایجاد کنترلهای داخلی لازم و مدیریت بهینه منابع مالی واحدهای اقتصادی برای استفاده کنندگان از نرم افزار ایجاد شود. در این ارتباط اهم مواردی که معمولا در فرآیند گردش نقدینگی و منایع و مصارف مالی هر سازمانی مورد توجه قرار میگیرد بشرح زیر میباشد:


 • کلیه دریافت و پرداخت ها بر اساس مستندات و مجوزهای معتبر انجام پذیرد
 • کلیه وجوه و اسناد بهادار دریافت و پرداخت شده، ثبت گردیده و با دفاتر شرکت مطابقت داشته باشند
 • در فرآیند گردش نقدینگی، اسناد دریافتنی و پرداختنی، کنترل های داخلی لازم و مناسب منظور شده باشد
 • دسترسی آسان به گزارشات جامع و مدیریتی جهت استفاده از اطلاعات موردنیاز در برنامه ریزی ها

سیستم خزانه داری حاضر برای استفاده کنندگان به آسانی پاسخگوی موارد یاد شده بوده و کنترل های داخلی مورد نظر واحد اقتصادی را بطور مطلوبی برآورده میسازد. در زیر به مهمترین عملیات و امکانات نرم افزار اشاره شده است:


 • تعریف بانکها و شعب بانک و حسابهای جاری به تعداد دلخواه
 • تعریف صندوق و صندوق دار ها به تعداد مورد نیاز
 • اعمال حساب اعلامیه های واریز و برداشت بانکی
 • صدور اعلامیه واگذاری چکها یا اسناد بهادار به بانک ها و ثبت سند وصول یا واخواست برای آنها
 • اعمال حساب دریافت و پرداخت های بانکی انجام شده با کارتهای الکترونیکی
 • استقرار وجوه نقد نزد صندوق ها، بانکها و چکهای واگذار شده به بانکها در هنگام استقرار نرم افزار
 • استقرار چکهای عادی و تضمینی نزد صندوق در هنگام استقرار سیستم
 • دریافت و پرداخت نقدی، چک، اسناد بهادار بصورت عادی تجاری، عادی غیر تجاری و تضمینی
 • دریافت و پرداخت چکهای مدت دار عادی تجاری و غیر تجاری
 • امکان استرداد چکها، اسناد بهادار دریافتی و پرداختی و تسویه آنها
 • انتقال اسناد و وجوه بین صندوق و بانکها با کنترل اسناد بطور خودکار توسط سیستم
 • تبدیل اسناد دریافتنی تضمینی به عادی و برعکس
 • تعریف انواع تنخواه و تنخواه گردانها و تعیین سقف برای هر تنخواه گردان
 • امکان صدور صورت تنخواه توسط تنخواه گردان
 • امکان صدور صورتخلاصه صندوق توسط صندوق دار
 • صدور سند حسابداری مرکب برای صورت خلاصه های تنخواه
 • صدور سند حسابداری برای تمامی عملیات خزانه داری بصورت اتوماتیک
 • امکان صدور سند حسابداری برای مجموعه ای از اسناد صادره خزانه داری
 • امکان تنظیم شرح آرتیکل سند حسابداری با توجه به نوع اسناد خزانه داری
 • کنترل اسناد و جلوگیری از انجام تغییرات پس از تائید سند صادر شده توسط کنترل کننده

تصاویر محیط نرم افزار

 • همه
 • این زیر سیستم
 • هیچکدام