آموزش

با توجه به اینکه استقرار سریع و صحیح سیستم های یکپارچه مالی نیازمند آشنایی و درک بیشتر و بهتر کاربران از مفاهیم حسابداری و همچنین روش های کاربری این سیستم ها می باشد، شرکت کاراگستر شاخص با درک اهمیت این موضوع با فراهم آوردن فضا و تجهیزات مناسب و با استفاده از اساتید مجرب (منتخب از مدیران مالی صنایع و اساتید دانشگاه) از سال 1392 اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است.

این شرکت علاوه بر آموزش کاربران شرکت ها و موسسات مشتری، در راستای استفاده از ظرفیت های موجود، برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان، فارغ التحصیلان و علاقه مندان رشته های حسابداری را نیز در دستور کار خود دارد.

  • برای دوره هایی که آموزش از طریق هریک از زیر سیستم های نرم افزار یکپارچه مالی شاخص صورت گرفته باشد، کارگاه جداگانه مجهز به رایانه و نرم افزر های مربوطه به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
  • دوره های آموزشی در محل شرکت برگزار خواهند شد. برای مشاهده آدرس، صفحه تماس با ما را مشاهده کنید.
  • ایام و ساعت دقیق برگزاری هر دوره، بعد از تکمیل ظرفیت دوره حدالامکان با هماهنگی شرکت کنندگان تعیین خواهد شد.
  • دوره هایی که ظرفیت آنها تکمیل شده باشد درصورت استقبال قابل تجدید می باشند.