نرم افزار چاپ روی چک

نرم افزار چاپ روی چک شاخص، نرم افزاری سودمند و کاربردی می باشد که علاوه بر امکان چاپ آيتم های چک برروی برگ چک و عدم نياز به درج دستی اطلاعات برروی چک، دارای امکانات زیادی در زمينه صدور چک و مديريت چک های صادره می باشد و از بسياری سوء استفاده ها در زمينه صدور چک جلوگيری می نمايد. در اين نرم افزار شما قادر خواهيد بود بانک ها، شعبه ها و حساب های بانکی خود را معرفی نموده و برای هر حساب تعريف شده خود، دسته چک های مربوطه را ثبت نماييد. ثبت مشخصات هر دسته چک به شما اين امکان را خواهد داد که در هنگام صدور چک از تعداد برگ باقي مانده دسته چک مطلع شويد و نيز از دادن شماره چک اشتباه آگاه گرديد. همچنين می توان دسته چک های پايان يافته را مديريت کرده و بايگانی نمود. در اين نرم افزار با توجه به اينکه اشخاصی که از شما چک دريافت می کنند ( مشتريان )، در سيستم ثبت می گردند، براحتی می توان گزارشاتی در مورد چک های دريافتی هر شخص را از نرم افزار اخذ نمود.

يکی از برجسته ترين امکانات نرم افزار چاپ روی چک شاخص امکان طراحی قالب چاپی هر دسته چک در محيطی گرافيکی و ساده می باشد. بطوريکه کاربر می تواند به سادگی و با استفاده از موس، آيتم های چک را در محل های مربوطه قرارداده و قالب مورد نظز خود را طراحی نمايد. همچنين برای سهولت کار امکان وارد نمودن تصوير برگ چک ( تصوير اسکن شده ) به محيط طراحی نيز در نظر گرفته شده است تا کاربر براحتی آيتم های چک را بر روی تصوير در جاهای خود قرار دهد.

هشدار سررسيد چک ها در موعد تعيين شده ( تنظيم توسط کاربر ) يکی ديگر از امکانات اين برنامه می باشد. کافيست کاربر تعداد روزهای مانده به سررسيد چک ها را که مايل است در آن اخطاری از طرف رايانه دريافت نمايد را به نرم افزار وارد نمايد تا نرم افزار در آن روزها به فاصله زمانی که کاربر تعيين نموده است هشدار سررسيد چک ها ( تعداد، تاريخ، مبلغ و جمع کل ) را اعلام نمايد. لازم به ذکر است اين قابليت برنامه خودکار بوده و نيازی به اجرای نرم افزار ندارد و کافيست رايانه شما روشن باشد.

جستجوی چک بر اساس تمامی آيتم ها، اخذ انواع گزارشات، ارسال اطلاعات به نرم افزار Excel، تعيين پانويس رسيد چک به دلخواه، تعيين وضعيت چک ها ( وصول، ابطال، برگشت و چک تضمين )، امکان پشتيبان گيری و بازيابی پشتيبان از کليه اطلاعات، راهنمای تصويری و متنی، محيطی گرافيکی و کارپسند، امکان استفاده در هر ابعاد تصوير (Resolution)، پشتيبانی رايگان تلفنی و اينترنتی در ساعات اداری و... از ديگر امکانات اين نرم افزار می باشد.