نرم‌افزارهای سفارشی

يکی ديگر از فعاليت های شرکت کارا گستر شاخص طراحی و توليد نرم افزار های سفارشی می باشد. معمولاً در هر سازمان يا موسسه ای، برخی امور قابل انجام در سيستم يکپارچه سازمان نبوده و يا با توجه به خاص بودن موضوع، نرم افزاری جداگانه را می طلبند. لذا در صورت تمايل می توان با برگزاری جلساتی مابين کارشناسان تيم نرم افزاری شرکت کارا گستر شاخص و کارشناسان کارفرما در رابطه با نرم افزار مورد نظر و تبادل اطلاعات و اخذ نيازمندی های کارفرما، نسبت به طراحی و پياده سازی نرم افزار سفارشی مورد نياز اقدام نمود. از نمونه برنامه های سفارشی توليد شده توسط اين شرکت، می توان به سيستم بانک اطلاعاتی جامع ماشين آلات، سيستم اطلاعات مشاغل و منازل تبريز، سيستم مديريت فروش کارخانه کولاک شرق تبريز و... اشاره کرد.