کاهش هزینه ها

خلق فرصت های افزایش درآمد

افزایش اثر بخشی کسب و کار

سیستم های یکپارچه مالی و مدیریتی

نرم افزار یکپارچه مالی

بدون تردید مديريت يک سازمان، کارخانه و يا هر مجموعه ای که از بخش های مختلف تشکيل شده است فرايندی پيچيده و کاملاً تخصصی می باشد. يکی از مهمترين ابزاری که قادر خواهد بود فرايند مديريت سازمان را بهبود و سرعت بخشد، استفاده از سيستم های نرم افزاری يکپارچه مالی و مدیریتی می باشد. 
بطور کلی سیستم های یکپارچه مالی و مدیریتی با متحد کردن عملیات های بخش های مختلف سازمان با یکدیگر و منسجم سازی اطلاعات و پرهیز از ایجاد سیستم های اطلاعاتی جزیره ای، موجب کاهش خطاهای انسانی، تسریع در امور، افزایش کنترل و نظارت بر گردش کار و اطلاعات و مهم تر از همه نگاه جامع به داده های سیستم و اخذ گزارشات جامع و تحلیلی از سیستم می گردند...
هرچه سازمان شما بزرگتر باشد، پیچیدگی عملیات و فرآیند های سازمان شما  افزایش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل روش های سنتی و قدیمی برای انجام تحیلیل های قوی، سریع و قابل اعتماد دیگر پاسخگو نخواهند بود. در این شرایط بهره گیری از سیستم های ییکپارچه مالی مدیریتی برای موسسه شما بسیار سودمند خواهد بود.
سیستم های یکپارچه مالی تمامی اطلاعات و فرآیندهای مالی شرکت شما را بر اساس پایگاههای داده اشتراکی از اطلاعات حسابداری و مدیریت مالی تا مدیریت موجودی کالا، تولید، سفارشات خرید و فروش و منابع انسانی …  در یک محیط بصورت منسجم و یکپارچه مدیریت می کنند.
 این سیستم ها با یکپارچه و خودکار کردن گردش کاری سازمان کمک میکنند تا اطلاعات کاملی از کسب و کار خود، برای اخذ تصمیم های درست و دقیق داشته و همچنین کنترل بهتر و بیشتر روی فرآیند های سازمان داشته باشید.​​​​​​​

پایگاه داده اشتراکی

یکی از ویژگی‌های نرم‌افزار یکپارچه این است که بر پایگاه داده اشتراکی استوار است. این پایگاه داده، مجموعه‌ جامعی از اطلاعات است که هر کسب‌ و‌ کاری برای مدیریت فرآیندهای اساسی‌اش (از حسابداری و مدیریت مالی تا مدیریت موجودی کالا، تولید، سفارشات و منابع انسانی) به آن نیاز دارد.

مهم‌ترین ویژگی یک سیستم یکپارچه مالی فرآیندگرا بودن آن یا به عبارت بهتر توجه به فرآیندهای سازمانی در بین حوزه‌های کارکردی است.​​​​​​​

توجه به فرایند های سازمانی