عنوان زیر سیستم قیمت (ریال)
حسابداری مالی56،000،000
انبار و حسابداری انبار105،000،000
فروش و حسابداری فروش105،000،000
دریافت و پرداخت90،000،000
کارگزینی، حقوق و دستمزد110،000،000
اموال و دارائی های ثابت98،000،000
تامین و تدارکات98،000،000
اطلاعات پایه مهندسی70،000،000
اتوماسیون تولید110،000،000
بهای تمام شده150،000،000
تعمیر و نگهداری ماشین آلات84،000،000
مدیریت ارتباط با مشتریان84،000،000
حراست42،000،000
داشبورد مدیریتی84،000،000
فایل بان70،000،000
شاخص همراه126،000،000
ارسال گزراش های الکترونیکی42،000،000
ارسال پیامک35،000،000
عنوانقیمت (ریال)
کاربر اولرایگان
هر کاربر اضافی30،000،000
عنوانقیمت (ریال)
نصب تک کاربره7،500،000
نصب تحت شبکه15،000،000

  هزینه های نصب

  هزینه های کاربران

  قیمت زیر سیستم ها