تعرفه خدمات پشتیبانی (جدول شماره 1)

عنوان خدماتقیمت ماهانه (ریال)
خدمات پشتيباني زيرسيستم حسابداري1،200،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم انبار1،600،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم فروش1،600،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم خزانه داري1،600،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم حقوق و دستمزد1،800،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم اموال و دارايي هاي ثابت1،600،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم تداركات و تامين1،600،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم اطلاعات مهندسي1،300،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم اتوماسيون توليد1،700،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم بهاي تمام شده2،300،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم نگهداري و تعميرات ماشين آلات1،400،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم مديريت ارتباط با مشتريان1،400،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم حراست1،200،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم داشبورد مديريتي1،500،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم فايل بان1،400،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم شاخص همراه2،100،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم ارسال گزارشات الكترونيكي1،200،000
خدمات پشتيباني زيرسيستم ارسال پيامك1،000،000
عنوانقیمت ماهانه (ریال)
هر کاربر اضافی1،000،000

  هزینه کاربر اضافی (جدول شماره 2)

•​​​​​​​ انجام کليه خدمات پشتيبانی به صورت تلفنی، اينترنتی و يا هر نوع سيستم مخابراتی ديگر که توسط کارفرما تهيه شده است و از راه دور انجام پذیر می باشد.​​​​​​​

•​​​​​​​ درصورتیکه مشتری جهت دریافت خدمات پشتیبانی نیاز به مراجعه حضوری به محل ایشان داشته باشد و یا اینکه ارائه خدمات از راه دور مقدور نباشد کارا گستر شاخص متعهد به تنظیم جلسات حضوری در محل خود و یا مشتری می باشد.

•​​​​​​​ ارائه خدمات در ایام کاری (مطابق با تقویم رسمی کشور)، روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 و پنجشنبه 8 الی 14 صورت خواهد پذیرفت.

  روش ارائه خدمات پشتیبانی

•​​​​​​​ هزینه خدمات پشتیبانی عبارت است از مجموعه هزینه خدمات پشتبانی نرم افزاری هایی که در اختیار مشتری می باشد بعلاه هزینه کاربران اضافی استفاده کننده نرم افزار.

•​​​​​​​ منظور از کاربران اضافی چیست و تعداد آن چگونه محاسبه می شود ؟این سوال با یک مثال توضیح داده می شود:
برای مثال اگر یک مشتری تعداد 5 نرم افزار با لایسنس 8 کاربره خریداری کرده باشد، این مشتری دارای 3 کاربر اضافی می باشد که علاوه بر هزینه های ماهانه 5 زیر سیستم (مطابق جدول شماره 1)، مبلغ هزینه 3 کاربر نیز (مطابق جدول شماره 2) به هزینه ماهانه خدمات پشتیبانی افزوده خواهد گردید.

  روش محاسبه هزینه خدمات