منظور از استقرار نرم افزار های مالی چیست !؟


استقرار نرم افزار عبارت از فعالیت هایی می باشد تا در نهایت منجر به استفاده نهایی نرم افزار با حداکثر میزان انطباق با نیاز های مشتری در چهارچوب استانداری مالی رایج و همینطور رویه های موجود در نرم افزار گردد.

به تجربه ثابت شده است علیرغم آموزش های ارائه شده به کاربران، با توجه به جامعیت نرم افزاری های یکپارچه و عدم شناخت کافی کاربران از تمام امکانات سیستم و فرایند های پیش بینی شده در آن و در بعضی مواقع حتی عدم شناخت و تجربه کافی کاربران از سیستم های مالی و فرایند های موسسه و همینطور محدودیت های موجود در سیستم های نرم افزاری در عمل استقرار سیستم های مالی همواره با چالش های فراوان و صرف زمان زیاد روبرو بوده و در نهایت و صرف هزینه های زیاد منجبر به استفاده کامل و صحیح از نرم افزار ها نمی گردد.

 در راه‌اندازي و استقرار سیستم های یکپارچه مالی تلاش می شود تا  فرآيندهاي جاری درسازمان با ملاحظه استاندارد های مالی با فرایند های از پیش طراحی شده در نرم افزار یکپارچه مالی انطباق داده شده، اطلاعات موجود در سازمان و نرم افزاری های قبلی گرداوری و  بعد از پالایش آماده ورود به بانک های اطلاعاتی جدید گردد. در کنار این فعالیت ها نقش های کارشناسان سازمان مورد بررسی قرار گرفته و در قالب کاربران نرم افزار و در سطوح دسترسی مختلف اقدام به تحویل قدم به قدم نرم افزار به ایشان می گردد.​​​​​​​

گزینه های مناسب برای استقرار نرم افزار های مالی چه کسانی هستند !؟

با توجه به چالش های ذکر شده در بالا بهتر است برای راه اندازی صحیح و بهره وری بیشتر از نرم افزار های مالی به افزاد یا موسساتی رجوع شود که شناخت کامل از نرم افزار مورد نظر شما، استاندارد های مالی رایج روز و دانش و تجربه کافی و برای تجزیه و تحلیل فرایند های جاری در موسسه شمار را داشته باشند.

بدیهی است مجموعه تولید کننده نرم افزار به دلایل زیر گزینه ای مناسب برای استقرار نرم افزار در سازمان مشتری خواهد بود:

1. دانش گرد آمده در مجموعه تولید کننده نرم افزار ناشی از تحلیل استاندارهای مالی و فرایند های کاری در بخش های مختلف موسسات، سازمان ها، شرکت های بازرگانی و صنایع در راستای تولید نرم افزار.
2. مواجهه کارشناسان مجموعه تولید کننده نرم افزار با نمونه های مختلفی از سازمان ها و موسسات خریدار نرم افزار و انباشت تجربه طی مراحل فروش، استقرار و یا ارائه خدمات پشتیبانی.
3. شناخت دقیق و کامل امکانات نرم افزار نسبت به سایر کاربران.
4. اطلاعات و دسترسی به منابع و زیر ساخت های فنی نرم افزار از جمله بانک اطلاعاتی در راستای تبدیل صحیح و سریع اطلاعات مشتری و ورود اطلاعات مکانیزه به بانک های اطلاعاتی در بدو فرایند استقرار نرم افزار.