انبار و حسابداری انبار

معرفی زیر سیستم انبار و حسابداری انبار

list item image

گردش کالا را پیکربندی و کنترل کنید

• یکی از خطاهای رایج در گردش کالا ارسال کالا و ثبت حواله های مصرف کالا به مراکز هزینه نامرتبط می باشد. در این نرم افزار کالا به مراکز هزینه تخصیص داده شده و به این ترتیب امکان ثبت حواله مصرف کالا به مرتکز هزینه نادرست وجود نخواهد داشت.
• بعد از تعریف هر انبار بسته به ماهیت انبار انواع اسنادی که در آن انبار قابلیت استفاده دارند را مشخص کنید. برای مثال رسید خرید کالا را با انبار مواد اولیه مرتبط کنید و رسید دریافت کالا از تولید را به انبار محصول.
• هر کالا را بسته به ماهیت آن (مواد، نیمه ساخته، محصول و …) به انبار های مربوطه تخصیص دهید. در اینصورت امکان گردش کالا به صورت اشتباه در انبار های نامربوط وجود نخواهد داشت.

list item image

واحد های اصلی و فرعی

برای هر کالا چندین واحد فرعی به همراه ضرایب تبدیل تعریف کنید و گزارش های موجودی و یا گردش کالا در انبار را با واحد های دلخواه تهیه کنید.

list item image

تعریف تنوع برای کد های کالا

برای هر کد کالا به تعداد دلخواه تنوع کالا تعریف کرده و علاوه بر گردش کالا با کد اصلی از کد های تنوع کالا نیز استفاده کنید. برای مثال برای یک قلم کالا تنوع کالا بر اساس رنگ یا کشور سازنده و یا برند تولید کننده تعریف کرده علاوه بر کنترل موجودی آن قلم کالا موجودی همان کالا را به تفکیک رنگ، کشور سازنده و یا برند تولید کننده در اختبار داشته باشید.

list item image

اسناد را مبنادار صادر کنید

برای انواع اسناد نوع سند مبنا را مشخص کرده و اسناد را با استناد به سند مبنا صادر کنید. برای مثال رسید خرید را بر مبنای درخواست خرید صادر کنید و یا حواله برگشت خرید را بر مبنای رسید خرید صادر کنید. در هنگام صدور هر سند سیستم کنترل های لازم را در خصوص مطابقت اطلاعات سند صادره جدید و سند مبنا را انجام خواهد داد. برای مثال مطابقت تامین کننده (فروشنده) مندرج در حواله برگشت خرید با رسید خرید کالا و یا مطابقت و کنترل اقلام حواله برگشت خرید کالا با رسید خرید کالا …

list item image

انواع اسناد انبار

طیف کاملی از اسناد برای گردش کالا در سیستم انبار شاخص گنجانده شده است. این اسناد عبارت هستند از :
• درخواست کالا از انبار و درخواست خرید کالا…
• خرید و برگشت خرید داخلی و خارجی…
• حواله های مصرف مراکز هزینه و پروژه ها…
• اسناد تولید از قبیل دریافت از تولید و پروژه، ارسال به تولید و پروژه…
• حواله تحویل فروش و تحویل اهدایی…
• انواع اسناد مربوط به دریافت امانی کالا از دیگران و یا ارسال امانی کالا به دیگران…
• انواع اسناد مربوط به تبدیل کالا درون انبار و یا ارسال کالا برای تبدیل…
• انواع اسناد مربوط به ارسال کالا برای تکمیل…
• اسناد مربوط به نگهداری و یا تحویل اموال و دارائی های ثابت…
• اسناد مربوط به ضایعات شامل دریافت ضایعات از تولید، دریافت ضایعات از سایر انبار ها، بازیافت ضایعات و …
• اسناد انتقال بین انبار ها…
• اسناد مغایرت انبارگردانی…

list item image

قیمت گذاری اسناد

اسناد با قابلیت قیمت گذاری دستی مانند رسید های خرید را بصورت دستی قیمت گذاری کرده و یا از فایل اکسل جذب کنید. برای این اسناد انواع هزینه های حمل، گمرکی و یا هزینه های پرداختی طرف مقابل و ارزش افزوده را ثبت و بصورت خودکار صدور سند حسابداری کنید.
عملیات قیمت گذاری خودکار اسناد (قیمت گذاری اسناد صادره) را بسته به ماهیت انبار ها و نحوه گردش کالا در سطح موسسه و یا درسطح انبار و به یکی از دو روش میانگین موزون متحرک و یا ثابت انجام دهید.

list item image

صدور خودکار اسناد حسابداری

اسناد حسابداری مربوط به اسناد انبار را بصورت خودکار و بصورت تک به تک و یا دسته جمعی و با استفاده از تنظیمات حساب های معین از پیش تعریف شده صادر کنید. برای حواله های مصرف حساب معین طرف بدهکار را به تفکیک کالای مصرف شده و مرکز هزینه تنظیم و صدور سند حسابداری نمائید.

list item image

عملیات انبارگردانی

دوره های انبار گردانی را در چند مرحله تعریف کنید. کالای مورد شمارش مراحل چندگانه شمارش انبار ها را با روش های مختلف مشخص کنید. تگ های انبارگردانی را با فرمت دلخواه خود طراحی و چاپ کنید. نتایج انبار گردانی را وارد کرده و اسناد مغایرت انبارگردانی (سند اضافات و کسورات) را بصورت خودکار صادر نمائید.

گالری تصاویر