اتوماسیون تولید

معرفی زیر سیستم اتوماسیون تولید

list item image

اطلاعات پایه سیستم

اطلاعات پایه در نرم افزار اتوماسیون تولید شاخص شامل موارد زیر می باشد:
تعریف ماشین آلات • تعریف ایستگاه های کاری • تعریف دلایل توقف ماشین آلات • تعریف علت های ضایعات • تعریف عملیات • تخصیص ماشین آلات به ایستگاههای کاری • تعریف زمانبری محصولات در ایستگاههای کاری به تفکیک نوع عملیات و ماشین و …

list item image

سفارشات تولید

• در این نرم افزار می توانید سفارشات تولید را بدون سند مبنا و یا بر مبنای پیش فاکتور های فروش صادر کنید.
• سفارش های تولید صادره می توانند از نوع شارژ انبار، فروش، ساخت نمونه و … باشند.
• بسته به نوع سفارش مشخص کنید سفارش صادره برای شارژ کدام انبار و یا بر مبنای کدام پیش فاکتور و برای کدام مشتری صادر شده است.
• در هنگام صدور سفارش تولید تاریخ نیاز را به ازای تک تک اقلام سفارش مشخص کنید.
• از وضعیت سفارش های تولید در خط تولید و مقدار تولید شده آن ها مطلع شوید.

list item image

دستورات تولید

• بر مبنای سفار های تولید تایید شده در سیستم و با توجه به تاریخ نیاز هر کدام اقدام به صدور دستورات تولید کنید.
• با توجه به پیچیدگی فرآیند تولید و ساختار محصولات بصورت دستی و یا خودکار با مراجعه به درخت محصول که قبلا در زیر سیستم اطلاعات پایه مهندسی ثبت شده است اقدام به تجزیه دستورات تولید نموده و برای هر کدام از نیمه ساخته های محصولات نیز دستور تولید صادر کنید. دستور ات تولید صادره را اولویت بندی کرده و برنامه تولید تهیه کنید.
• در مراحل مختلف کار از وضعیت دستورات تولید شامل مقدار مندرج در دستور، مقدار در جریان تولید و یا مقدار تولید و تحویل شده به انبار مطلع شوید.

list item image

برگه های تولید و ثبت عملکرد

• با توجه به اطلاعات پایه برای دستورات تولید برگه های تولید صادر کرده و مشخص کنید کدام عملیات در کدام ایستگاه به وسیله کدام ماشین و یا توسط کدامیک از پرسنل و همچنین به چه میزان و در چه تاریخی بایستی انجام بگیرد.
• در شروع هر روز کاری زمان شروع به کار هر برگه کار را در سیستم ثبت کرده و یا در پایان روز کاری عملکرد مربوط به هر کدام از برگه های را شامل ایستگاه کاری، کد کالا، نوع عملیات، زمان شروع و پایان، تعداد کار تحویل شده، تعداد تولید شده و یا تعداد ضایعات و … ثبت کنید.

list item image

گزارش گیری

• قبل از شروع تولید، گزارش مربوط به مواد بری سفارشات و یا دستورات تولید را بر پایه درخت محصول (BOM) از پیش تعریف شده محاسبه و با مقایسه با موجودی انبار از کمبود مواد اولیه مطلع شوید.
• از ریز عملکرد هریک از کارکنان تولید گزارش بگیرید.
• از وضعیت فعلی خطوط تولید مطلع شوید.
• راندمان ماشین آلات، ایستگاه های کاری، مراکز هزینه و یا پرسنل را محاسبه کنید.
• از توقفات ماشین آلات و دلایل توقف آن ها مطلع شوید.

گالری تصاویر