تدارکات و تامین

معرفی زیر سیستم تدارکات و تامین

list item image

درخواست های خرید

درخواست خرید صادر کنید. در خواست های خرید صادر شده را تعیین وضعیت کنید و بر مبنای درخواست های خرید تائید شده اقدام به ثبت سفارش و … کنید.

list item image

ثبت سفارش خرید

بعد ار مرحله تائید درخواست های خرید می توانید اقدام به ثبت سفارش کنید. در هنگام صدور سفارش خرید تامین کنندگان اقلام درخواستی مندرج در درخواست خرید مبنا را مشاهده کنید و با اطلاع از تاریخ آخرین خرید و یا قیمت خرید های قبلی، تامین کنندگان مورد نظر را انتخاب و به سفارش خرید اضافه کنید. تاریخ نیاز و سقف قیمت خرید و همینطور تعداد با صرفه خرید را مشخص کنید. در نهایت مسئول خرید این سفارش را مشخص کنید تا عملیات خرید آغاز شود.

list item image

استعلام خرید

در صورتیکه در مرحله ثبت سفارش خرید نوع سفارش را "خرید از طریق استعلام خرید" انتخاب کرده باشید می توانید برگه های استعلام را چاپ و جهت تکمیل به تامین کنند گان منتخب ارسال کنید.
بعد از اتمام زمان استعلام نتایج استعلام را وارد سیستم کرده و اقدام به سنجش نتایج استعلام و انتخاب تامین کننده (گان) کنید.

list item image

سفارش های خرید مبنای رسید های خرید انبار

بعد از اتمام مراحل خرید و در زمان ورود کالا به انبار می توانید رسید های خرید انبار را بر مبنای سفارش های خرید صادر کرده و در نهایت بعد از تکمیل فرایند خرید وضعیت سفارش را از حالت "در جریان خرید" به حالت "اتمام خرید" تغییر دهید.

list item image

درخواست وجه

در طی مراحل خرید از طریق ارتباط با زیر سیستم "دریافت و پرداخت" درخواست های وجه را جهت پرداخت وجه به تامین کننده گان صادر کرده و همچین وضعیت درخواست های وجوه و زمان و مبالغ پرداختی به تامین کننده را مدیریت کنید.

گالری تصاویر