ارسال گزارشات الکترونیکی

معرفی زیر سیستم ارسال گزارشات الکترونیکی

list item image

گزارش گیری

با توجه به اینکه محتوی گزارش های ارسالی بسته به نوع گزارش و زمان ارسال گزارش پویا خواهند بود، محتوی گزارش های ارسالی در سیستم بایگانی شده و می توانید از لیست گزارش های ارسالی به کاربران مطلع شده و در صورت نیاز با مراجعه به گزارش ارسال شده از محتوی آن جهت استناد و یا هرگونه بهره برداری دیگر استفاده نمائید.

list item image

گزارشات را به کاربران ارسال کنید

از طریق این زیر سیستم می توانید در زمانی که خارج از موسسه بوده و یا به هر دلیل به نرم افزارهای شاخص دسترسی ندارید، گزارش هایی از قبیل موجودی حساب های بانکی، چکهای قابل وصول در بازه تاریخ مشخص، تردد پرسنل و اشخاص به موسسه، میزان فروش در روز جاری و … در قالب ایمیل از تلفن همراه و … دریافت کنید.

list item image

ارسال گزارش ها را زمانبندی کنید

جهت ارسال گزارش به هریک از کاربران می توانید گزارش (های) مورد نظر را بصورت روزانه (ساعات مشخص در هر روز)، هفتگی (روز مشخص در هر هفته) و یا ماهانه زمانبندی کرده و از ارسال به موقع گزارش ها بصورت خودکار در زمان های از قبل تعریف شده مطمئن شوید.

گالری تصاویر