دریافت و پرداخت

معرفی زیر سیستم دریافت و پرداخت

list item image

انوع عملیات دریافت و پرداخت

در این نرم افزار عملیات های مختلف برای مدیریت صندوق، حسای های بانکی، چک های دریافتی، چک های پرداختی، تنخواه و صندوق گنجانده شده است. تعدای از این عملیات ها عبارتند از:
• دریافت و پرداخت نقدی از صندوق و بانک
• شارژ تنخواه از طریق پرداخت نقدی از صندوق و حساب های بانکی
• پرداخت هزینه ها از صندوق و بانک
• دریافت چک، واگذاری چک های دریافتی به بانک، مامور وصول، دیگران و یا سایر صندوق ها، تبدیل چک های عادی به تضمین و برعکس و …

list item image

درخواست های وجه و دستور های پرداخت

در این نرم افزار کاربران قادر خواهند بود به تفکیک واحد های سازمانی اقدام به درخواست وجه نموده و درخواست های مورد نظر بعد از طی مراحل تائید مبنای اسناد پرداخت وجوه نقدی، بانکی و یا چک خواهند شد.

list item image

صدور اسناد حسابداری خودکار

سند حسابداری مربوط به تمام اسناد دریافت و پرداخت بعد از طی مراحل تائید به صورت تک به تک، به تفکیک نوع سند و عملیات و یا بصورت دسته جمعی و به ازای تاریخ و یا بازه تاریخ دلخواه کاربر صادر خواهد شد.
در تمام صدور خودکار اسناد حسابداری سیستم از حساب های معین از پیش تعریف شده استفاده کرده و در موارد استثنایی کاربر قادر خواهد بود بسته به نوع سند و عملیات حساب معین طرف بدهکار یا بستانکار اسناد را تغییر داده و صدور سند نماید.
برای تمام انواع اسناد دریافت و پرداخت نیز قادر خواهید بود فرمول دلخواه خود برای شرح اسناد آرتیکل های اسناد حسابداری را تعریف نمائید تا سیستم به صورت خودکار شرح آرتیکل ها را برای شما ایجاد نماید.

list item image

موارد پرداخت

با توجه به امکان عدم آشنایی و درک صحیح تنخواه گردان ها از حساب های معین، موارد پرداخت را تعریف کرده و از این موارد پرداخت برای صدور صورتخلاصه های صندوق و تنخواه استفاده کنید. در مراحل بعدی با توجه به پیکربندی شما سیستم در زمان صدور اسناد حسابداری مربوط به پرداخت هزینه و یا صورتخلاصه های تنخواه، حساب معین و حتی تفصیل هر قلم پرداخت را برای شما شناسایی و صدور سند خواهد کرد.

list item image

چک های صیاد

در هنگام دریافت چک قادر به ثبت شناسه صیاد چک بوده و در هنگام تائید چک می توانید وضعیت تائید و یا عدم تائید چک های دریافتی در سامانه صیاد را مدیریت کنید و یا در هنگام ثبت چک صیاد به دیگران اطلاعات مربوط به ثبت چک از قبیل کد ملی گیرنده چک و یا تاریخ ثبت و … در سیستم ذخیره کنید.

list item image

گزارش گیری

از گزارش "مرور خزیانه داری" موجود و گردش حساب های بانکی، صندوق و تنخواه را کنترل کنید. از وضعیت صندوق اسنادی خود و یا چک های نزد بانک و … آگاه شود.

list item image

سایر ویژگی ها

• برای کنترل بیشتر روی کاربران و صندوق و حساب های بانکی، کاربران را به صندوق ها و یا حساب های بانکی تخصیص دهید تا هر کاربر فقط قادر به انجام عملیات در صندوق و یا حساب بانکی مشخص باشد.
• مشخص کنید چه نوع اسنادی و عملیاتی بایستی بر مبنای درخواست و دستور وجه انجام پذیر باشد.
• واریز و برداشت های انجام شده از طرف بانک از قبیل واریز سود سپرده، برداشت اقساط تسهیلات و … در قالب "اعلامیه های واریز و برداشت بانکی" ثبت نمائید.
• در تمام اسناد دریافت و پرداخت یا واگذاری چک از چک های مورد نظر راس گیری کنید.
• برای تمام انواع اسناد دریافت و پرداخت پانوشت (امضاهای مجاز و …) تنظیم کنید.

گالری تصاویر