کارگزینی، حقوق و دستمزد

معرفی زیر سیستم کارگزینی، حقوق و دستمزد

list item image

احکام کارگزینی

در نرم افزار شاخص می توانید انواع دلخواه احکام کارگزینی از قبیل حکم استخدام، ترک کار، افزایش حقوق و مزایا و … برای پرسنل صادر نمائید.
در مواقعی از قبیل ابتدای سال که نیاز به صدور حکم افزایش ابتدای سال برای همه پرسنل وجود دارد و در صورت وجود تعداد پرسنل زیاد بدیهی است که صدور حکم نیاز به صرف وقت بیشتری خواهد داشت. در این نرم افزار می توانید در چنین مواقعی به صورت دسته جمعی و به کمک سیستم در عرض چند دقیقه برای همه پرسنل احکم جدید با مقادیر جدید صادر کنید.
احکام قبل از اینکه مبنای محاسبه حقوق قرار بگیرند بایستی توسط کاربر مربوطه تعیین وضعیت شده و از حالت موقت به حالت تائید شده تغییر وضعیت پیدا کنند.
در این نرم افزار می توانید برای احکام با سلیقه سازمان خود قالب چاپی طراحی کرده و احکام مختلف را با فرمت دلخواه سازمان خود چاپ نمائید.

list item image

قرارداد کار

در این نرم افزار می توانید قرارداد کار پرسنل را با مفاد دلخواه طراحی کرده، قرارداد صادر کرده و با فرمت دلخواه سازمان خود چاپ نمائید.
همانند احکام کارگزینی در مواقع لزوم می توانید بصورت دسته جمعی نیز اقدام به تمدید قرارداد نمائید.

list item image

کسورات قسط بندی شده

انواع کسورات قسط بندی شده را در نرم افزار تعریف کرده و با مبالغ مختلف به کارکنان تخصیص دهید. نرم افزار در هر محاسبه حقوق قسط تعیین شده برای کسورات مورد نظر را تا پایان آخرین قسط از حقوق پرسنل کسر نموده و بعد از اتمام اقساط در ماه های بعدی بصورت خودکار متوقف خواهد شد.
درصورتیکه به هر دلیلی قصد داشته باشید در یک ماه بخصوص کسورات از پرسنل مشخصی کسر نشود می توانید در ماه مورد نظر محاسبه اقساط آن پرسنل را متوفق کنید.

list item image

صندق پس انداز کارکنان

در این نرم افزار می توانید صندق پس انداز تعریف کرده، مبلغ ماهانه ذخیره صندوق را مشخص کرده و پرسنل را عضو صندوق نمائید. در هر محاسبه حقوق مبلغ پس انداز صندوق از حقوق پرسنل کسر شده و به ذخیره ایشان در صندوق اضافه خواهد گردید.

list item image

بیمه های تکمیلی

قرارداد های بیمه تکمیلی پرسنل را در سیستم معرفی کرده و پرسنل را در قرارداد مورد نظر عضو نمائید تا مبلغ بیمه در قالب "سهم کارفرما از بیمه تکمیلی" و "سهم پرسنل از بیمه تکمیلی" در هر ماه بصورت خودکار محاسبه گردد.

list item image

مرخصی پرسنل

در این نرم افزار می توانید درخواست های مرخصی پرسنل را در سیستم ثبت کرده و مراحل تائید آن توسط مدیر واحد و … را بصورت مکانیزه طی نموده، مانده مرخصی کارکنان را به سال بعد انتقال دهید و یا بازخرید نمائید.

list item image

ماموریت پرسنل

امکان ثبت درخواست های ماموریت پرسنل برای طی مراحل اداری و اخذ تائیده مدیران و … در سیستم امکان پذیر می باشد.

list item image

کارکرد پرسنل

در پایان هر ماه کارکرد پرسنل را در قالب طیف جامعی از پارامتر ها وارد سیستم نمائید. این پارامتر ها شامل موارد زیر می باشند:
کارکرد روزانه
کارکرد ساعتی
مرخصی رفته به روز و ساعت و دقیقه
اضافه کاری
ماموریت
مرخی استعلاجی
انواع شیف کاری
تعداد روز های جمعه کاری و یا تعطیل کاری و ….

list item image

پیکرندی محاسبه حقوق

در نرم افزار شاخص هیچگونه پیشفرضی برای محاسبه حقوق در نظر گرفته نشده است. شما می توانید انواع حقوق را در سیستم تعریف کرده (مثال: حقوق پرسنل قراردادی، حقوق پرسنل ساعتی و …) سپس عوامل حقوق را در سه دسته مختلف شامل مزایا، کسورات و عوامل غیر موثر در حقوق در سیستم تعریف کرده، برای هر کدام از این عوامل فرمول و روش محاسبه تعریف نموده و به انواع حقوق تخصیص دهید. سپس مشخص کنید کدام پرسنل از کدام نوع محاسبه حقوق طبعیت خواهد نمود.

list item image

گزارش های سازمان های دولتی

در این نرم افزار محاسبه کسوراتی از قبیل بیمه و مالیات مطابق فرمول ها و تنظیمات انجام شده توسط کاربر نرم افزار و یا تیم استقرار نرم افزار انجام گرفته و در نهایت فایل حاوی لیست بیمه کارکنان و همچنین مالیات حقوق تهیه خواهد گردید.

list item image

تهیه لیست پرداخت حقوق جهت ارائه به بانک ها

در این نرم افزار می توانید لیست پرداخت حقوق تهیه کرده و یا برای بانکی که حساب پرسنل در آن افتتاح شده است اقدام به تهیه لیست در قالب فایل اکسل و یا هر فرمت دیگر (مورد نیاز بانک مربوطه) نمائید.

list item image

صدور اسناد حسابداری

در این نرم افزار در پایان هر ماه و بعد از محاسبه حقوق 3 نوع سند حسابداری شامل سند حقوق، سند عیدی و سند سنوات بر اساس پیکربندی انجام شده توسط کاربر سیستم صادر خواهد گردید.

گالری تصاویر