فروش و حسابداری فروش

معرفی زیر سیستم فروش و حسابداری فروش

list item image

مشتری، بازاریاب و توزیع کننده

در نرم افزار فروش شاخص قادر خواهید بود برای اسناد فروش علاوه بر مشتری، بازاریاب و توزیع کننده نیز انتخاب کنید.
در این سیستم می توانید مشخص کنید نحوه فروش به هر مشتری بصورت مستقیم و یا توسط بازاریاب خواهد بود. در اینصورت بسته به نوع انتخاب شما در زمان صدور اسناد فروش، انتخاب بازرایاب برای شما اختیاری و یا اجباری خواهد بود. ضمنا می توانید مشخص کنید کدامیک از بازاریاب ها با کدام مشتریان شما می توانند در ارتباط بوده و اقدام به فروش به ایشان نمایند.

list item image

واحد های اصلی، فرعی و تنوع کالا

با استفاده از واحد های فرعی و همچنین تنوع کالا می توانید برای هر کد کالا چندین کد زیر مجموعه برای تفکیک نوع بسته بندی، رنگ یا کشور تولید کننده و … تعریف کرده و اسناد فروش را به تفکیک واحد های مختلف و یا تنوع های مختلف کالا صادر کرده و یا گزارشگیری نمائید.

list item image

مراکز فروش

چند مرکز فروش تعریف کرده و کاربران را به مراکز فروش تخصیص دهید تا هر کاربر مستقر در مرکز فروش فقط از طریق همان مرکز فروش اقدام به فروش و ثبت اسناد فروش نماید.

list item image

عوامل فروش

عوامل افزایند و یا کاهنده ذیل فاکتور را به دلخواه خود بصورت مستقل و یا مشروط تعریف کنید. برای مثال مشخص کنید چه میزان تخفیف مبلغی یا درصدی برای کدام کالا و یا گروه کالا، برای کدام مشتری یا گروه مشتری، در چه تاریخ هایی و یا در صورت فروش چه تعداد از کالا قابل اعمال شود. عوامل ذیل فاکتور را بصورت اختیاری و یا اجباری تنظیم نمائید تا درصورت لزوم بصورت خودکار و بدون دخالت اپراتور فروش در صورت مطابقت با شروط از پیش تعیین شده به اسناد فروش اعمال شوند.

list item image

اعلامیه های قیمت

برای تمام انواع کالا با رعایت تاریخ و دوره فروش و به تفکیک مراکز فروش و یا گروه مشتریان اعلامیه قیمت صادر کنید تا در زمان صدور پیش فاکتور و یا فاکتور فروش قیمت ها بصورت خودکار در اسناد فروش درج شوند. ضمنا مشخص کنید قیمت کدام کالا در اعلامیه قطعی یا غیر قطعی است تا کاربر فروش در قادر به تغییر قیمت فروش نباشد.

list item image

تنوع اسناد فروش

انواع اسناد قابل استفاده به شرح زیر می باشند :
• درخواست فروش
• پیش فاکتور فروش
• قرارداد فروش
• حواله فروش(مجوز بارگیری)
• فاکتور فروش
• مجوز برگشت فروش
• فاکتور برگشت فروش

list item image

اسناد مبنا

فرایند فروش را می توانید با استفاده از اسناد مبنا کنترل کنید و در هر مرحله سیستم سند جاری را نسبت به سند مبنا کنترل نموده و سند جاری از نظر کد مشتری، تعداد کالای مورد فروش و یا نرخ کالای فروش رفته و یا عوامل ذیل سند با سند مبنا انطاق داده خواهد شد. برای مثال فرایند فروش را به این صورت پیکربندی نمائید:
• مرحله 1. صدور پیش فاکتور فروش
• مرحله 2. صدور حواله فروش بر مبنای پیش فاکتور فروش
• مرحله 3. صدور حواله تحویل فروش انبار بر مبنا حواله فروش
• مرحله 4. صدور فاکتور فروش بر مبنای حواله تحویل فروش انبار
• مرحله 5. صدور مجوز برگشت فروش بر مبنای فاکتور فروش
• مرحله 6. صدور فاکتور برگشت فروش بر مبنای مجوز برگشت فروش

list item image

صدور اسناد حسابداری خودکار

بعد از انجام کنترل های لازم و تعیین وضعیت اسناد فروش برای فاکتور های فروش و برگشت فروش بصورت تک به تک و یا دسته جمعی و یا به تفکیک مشتری و تاریخ با استفاده از حساب های معین از پیش تعریف شده بصورت خودکار سند حسابداری صادر کنید.
برای شرح آرتیکل های اسناد حسابداری به دلخواه خود فرمول تعریف کنید تا شرح اسناد به صورت خودکار تهیه شوند.
حساب هاب معین طرف بدهکار و بستانکار اسناد فروش و برگشت فروش را به تفکیک نوع مشتری، نحوه فروش و طبقه کالای فروش رفته تنظیم کنید.

list item image

ارتباط با سایر زیر سیستم ها

• از طریق ارتباط با زیر سیستم "ارسال پیامک" صدور فاکتور و یا بارگیری و خروج کالا از موسسه را به مشتریان اطلاع رسانی کنید.
• با استفاده از زیر سیستم "فایل بان" کپی اسناد و یا فایل های اکسل را به اسناد فروش ضمیمه کنید.
• با استفاده از زیر سیستم "ارسال گزارشات الکترونیکی" آمار و گزارشات فروش روزانه یا ماهانه و سایر انواع گزارش ها را به موبایل مدیران و یا سایر کاربران سیستم بصورت زمانبندی شده ارسال کنید.

list item image

گزارش گیری

از گزارش مرور فروش استفاده کنید. گزارش خالص فروش به تفکیک مشتری، کالا و یا مراکز فروش تهیه کنید. از وضعیت فعالیت مشتریان گزارش بگیرید. از آخرین اعلامیه های قیمت کالا و یا تاریخچه قیمت یک کالا مطلع شوید… از اسناد تحویل فروش انبار که هنوز برای آنها فاکتور فروش صادر نگردیده است مطلع شود. گزارش های فروش کالا و مشتریان را به تفکیک ماه، فصل و سال و یا مقایسه ای تهیه کنید. گزارش مانده بدهی مشتریان را (حتی درصورت عدم صدور سند برای برخی از اسناد دریافت و پرداخت و یا فاکتور های صادره آنها توسط واحد مالی) تهیه کنید.

گالری تصاویر