نرم افزار شاخص در کنار زیر سیستم های حوزه های مختلف مالی و مدیریتی، با استفاده از زیر سیستم های مکمل مانند حراست، آرشیو فایل، سامانه ارسال پیامک، سامانه ارسال گزارشات الکترونیکی و … سازمان شما را از سایر نرم افزار های جانبی دیگر بی نیاز می کند !

جزیره های اطلاعات را ترک کنید !

حسابداری مالی

تعریف انواع حساب های تفصیل، دور اسناد حسابداری، تهیه تراز های مالی، گردش حساب، اسناد خلاصه ماهانه و ...

خزانه داری

مدیریت صندوق، دریافت و پرداخت بانکی، صورت خلاصه های تنخواه، عملیات چک های وارده صادره. مدیریت درخواست های وجوه...

انبار و حسابداری انبار

تعریف کالا، تعریف انبار ها، گردش تعدادی و ریالی کالا، قیمت گذاری خودکار اسناد صادره و صدور سند حسابداری خوکار ...

فروش و حسابداری فروش

صدور اسناد از قبیل پیش فاکتور، حواله فروش، فاکتور فروش. قابلیت تعریف و اعمال انواع عوامل کاهنده و افزاینده و ...

کارگزینی، حقوق و دستمزد

تعریف فرمول محاسبه برای انواع مزایا و کسورات، مدیریت کسورات قسط بندی شده، تهیه دیسکت بیمه و دارایی و ...

اموال و دارائی های ثابت

تعریف قوانین استهلاک، گروه بندی اموال، صدور اسناد استقرار اموال، فروش اموال، محاسبه استهلاک، فروش اموال و ...

تدارکات و تامین

ثبت درخواست های خرید کالا، تعیین وضعیت درخواست های خرید، ثبت سفارش خرید، استعلام قیمت کالا و ...

اطلاعات پایه مهندسی

تعریف فرمول های تولید کالا و تهیه bom محصولات، تهیه انواع گزارش های مواد بری محصولات و نیمه ساخته ها و ...

اتوماسیون تولید

مدیریت سفارش های تولید، دور دستور های تولید و برگه های کار به تفکیک ایستگاه های کاری، ثبت عملکرد تولید و ...

بهای تمام شده

تعریف مبنای تسهیم هزینه ها، تسهیم هزینه یک و دو سویه، محاسبه انحراف کارایی دستمزد، سربار و مصرف موارد اولیه و ...

مدیریت ارتباط با مشتریان

ثبت و گروه بندی مشتریان و مخاطبین سازمان، ثبت تماس های مشتریان؛ نمایش کارتکس مشتری، اخد گزارشات مالی مشتریان و ...

تعمیر و نگهداری ماشین آلات

ثبت درخواست های تعمیر و نگهداری، دور برگه های تعمیر و نگهداری، ثبت هزینه های تعمیر و نگهداری ...

شاخص همراه

صدور فاکتور فروش آنلاین از طریق گوشی تلفن همراه. انجام عملیات انبار گردانی از طریق گوشی تلفن همراه، ثبت عملکرد تولید و ...

ارسال پیامک

ارسال پیامک خودکار از طریق اسناد فرش، انبار، خزانه داری و حراست. امکان گروه بندی مخاطبین و ارسال پیامک انبوه و ...

ارسال گزارشات اللکترونیکی

امکان زمانبندی و ارسال خودکار گزارش های سیستم به کاربر و یا گروهی از کاربران سیستم بصورت روزانه، هفتگی و ...

حراست

ثبت ورود و خروج پرسنل و سایر افرادبه سازمان، ثبت تخلف های پرسنل، ارسال پیامک های خوشامدگویی به میهمانان و ...

فایل بان

ذخیره و نگهداری انواع فایل، ضمیمه کردن فایل به اسناد حسابداری، انبار و ... آرشیو مدارک پرسنل. صدور مجوز دسترسی به فایل ها و ...

داشبورد مدیریتی

ایجاد و نمایش انواع گزارش های تحت وب مبتنی بر PowerBI. گروه بندی گزارشات و دور مجوز های دسترسی به گزارشات ...