راه اندازی زیر سیستم گزارش ساز

با توجه به تنوع فعالیت شرکت ها و موسسات مختلف بدیهی است که برداشت و نحوه نگرش و یا نیاز این شرکت ها و موسسات به اطلاعات ذخیره شده در سیستم های نرم افزاری با یکدیگر متفاوت بوده و در بسیاری از موارد کاربران سیستم نیاز به تهیه و استخراج اطلاعاتی در قالب گزارش های قابل چاپ و منطبق با نیازمندی خود دارند.

 

با "زیر سیستم گزارش ساز" در صورت عدم انطباق گزارش های پیشفرض سیستم با نیازمندی کاربران و حتی فقدان گزارش های مورد نیاز کاربران می توانید گزارش های خود را با مقادیر ورودی و فیلتر های دلخواه و خروجی های منطبق با نیازمندی خود و همینطور روش نمایش و چاپ دلخواه خود طراحی و در سیستم بارگذاری نموده و براحتی اقدام به تهیه و یا چاپ گزارش کنید.

 

در این زیر سیستم می توانید برای گزارش های ایجاد شده و بارگذاری شده در سیستم مجوز های دسترسی نیز صادر کرده و از مشاهده و دسترسی کاربران غیر مجاز به این گزارش ها نیز جلوگیری کنید.