دلیل تغییرات در سامانه مالیات حقوق و روش اعمال تغییرات و ارسال فایل در نرم افزار شاخص

چه تغییراتی در سامانه مالیات حقوق رخ داده است ؟

مطابق متن تبصره 15 قانون بودجه 1403 برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد، پرداخت‌کنندگان حقوق، قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن بایستی فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌ های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات، به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

در روش قبلی شرکت‌ها  و موسسات مالیات حقوق را محاسبه نموده و فایل لیست حقوق را تهیه و در سامانه مالیات بارگذاری و پرداخت می‌کردند ولی از این به بعد محاسبه مالیات باید توسط سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور انجام شود.

 

دلیل محسابه مالیات حقوق توسط سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی چیست ؟

از آنجایی که یک فرد امکان دارد در بیش از یک محل مشغول به کار باشد، کارفرما با اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای فرد در کارگاه خود، امکان محاسبه مالیات را ندارد چراکه از مجموع درآمد ماهانه آن شخص مطلع نمی باشد. بنابراین عدد مالیات کسر شده از کارمندان، توسط اداره امور مالیاتی محاسبه و به کارفرما اعلام می‌شود.

 

روش کار از این به بعد چگونه است ؟

در واقع کارفرمایان مطابق قبل باید لیست دیسکت مالیات خود را طبق ساختار جدید اعلامی ایجاد کرده و در سامانه بارگذاری نمایند تا دارایی بر اساس مجموع درآمد فرد، عدد مالیات شخص را محاسبه و به کارفرما اعلام کند.

سپس کارفرما عدد محاسبه شده توسط دارایی را از مجموع مزایای فرد کسر نموده و خالص پرداختی را محاسبه و به پرسنل پرداخت خواهد نمود.

 

تغییرات فوق در نرم افزار کارگزینی، حقوق و دستمزد شاخص چگونه انجام پذیر است ؟

  1. با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار فایل ارسالی به سامانه حقوق ابتدا کاربران بایستی از طریق وب سایت شرکت شاخص اقدام به دانلود نسخه بروزرسانی شده نرم افزار نمایند.
  2. در مرحله دوم با تغییراتی اندک در پیکربندی سیستم حقوق، خود را با روش جدید سازگار نمایند. تغییرات جدید نیز بسیار آسان می باشد. کافیست از این پس عامل مالیات قبلی که از نوع فرمولی بوده را از ستون کسورات پرسنل حذف و یا یک عامل جدید با همالن نام (مالیات) ولی از نوع غیر فرمولی و مقداری  جایگزین نمایند و بعد از محاسبه اولیه حقوق و ارسال فایل به سامانه مالیات حقوق عدد محاسبه شده از سایت دارایی برای مالیات را از طریق فایل اکسل بصورت دسته جمعی و یا برای تک تک کارکنان و بصورت دستی جذب سیستم نموده و دوباره اقدام به محاسبه مجدد حقوق بصورت نهایی نمایند.