راه اندازی زیر سیستم گزارش ساز

با توجه به تنوع فعالیت شرکت ها و موسسات مختلف بدیهی است که برداشت و نحوه نگرش و یا نیاز این شرکت ها و موسسات به اطلاعات ذخیره شده در سیستم های نرم افزاری با یکدیگر متفاوت بوده و در بسیاری از موارد کاربران سیستم نیاز به تهیه و استخراج اطلاعاتی در قالب گزارش های قابل چاپ و منطبق با نیازمندی خود دارند.   با "زیر سیستم گزارش ساز" در …
ادامه مطلب