دلیل تغییرات در سامانه مالیات حقوق و روش اعمال تغییرات و ارسال فایل در نرم افزار شاخص

چه تغییراتی در سامانه مالیات حقوق رخ داده است ؟ مطابق متن تبصره 15 قانون بودجه 1403 برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد، پرداخت‌کنندگان حقوق، قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن بایستی فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌ های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات، به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. در روش قبلی شرکت‌ها  و موسسات مالیات حقوق را محاسبه نموده …
ادامه مطلب

راه اندازی زیر سیستم گزارش ساز

با توجه به تنوع فعالیت شرکت ها و موسسات مختلف بدیهی است که برداشت و نحوه نگرش و یا نیاز این شرکت ها و موسسات به اطلاعات ذخیره شده در سیستم های نرم افزاری با یکدیگر متفاوت بوده و در بسیاری از موارد کاربران سیستم نیاز به تهیه و استخراج اطلاعاتی در قالب گزارش های قابل چاپ و منطبق با نیازمندی خود دارند.   با "زیر سیستم گزارش ساز" در …
ادامه مطلب